Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 2 of 2 (0.002 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Brandförsäkring"
[texts]Inventarieförteckning - Filipsborgsarkivet
Inventarieförteckning med sammanställning och värdering av dom böcker som finns på Filipsborg. Till grund för brandförsäkringen.
Keywords: kalix id 206-208; kalix avd d förteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; förteckning; inventarier; brandförsäkring
Downloads: 61
[texts]Brandförsäkringshandlingar Näsbyn - Grytnäsarkivet
Brandförsäkringshandlingar för Näsbyn nr 6
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; brandförsäkring; brandförsäkringshandlingar; försäkring; näsbyn; näsbyn nr 6
Downloads: 65
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (10 Mar 2001)